Мотивація та натхнення/Мотивация и вдохновение

Смотрите также

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Часто ми зіштовхуємось з таким поняттям як «вигорання». Де шукати натхнення, сили, мотивацію?

Часто мы сталкиваемся с таким понятием как «выгорание». Где искать вдохновение, силы, мотивацию?

Ви можете надихатись успішними людьми, порівнювати себе з ними, але основною мотивацією для себе повинні бути ВИ самі!
Кожений раз, коли у вас опускаються руки чи вас покидають сили, просто запитуйте себе: чи живу я зараз так, як мріяла, чи маю я все те, про що мріяла?

Вы можете вдохновляться успешными людьми, сравнивать себя с ними, но основной мотивацией для себя должны быть ВЫ сами!
Каждый раз, когда у вас опускаются руки или вас покидают силы, просто спрашивайте себя: живу я сейчас так, как мечтала, есть ли у меня все то, о чем я мечтала?

Можливо,  ви скажете – так. Тоді дайте собі час на відновлення і з новими силами повертайтесь до роботи.
Але якщо ваша відповідь на ці питання  буде негативною, то мотивації змінювати своє життя має стати ще більше!

Возможно, вы скажете – да. Тогда дайте себе время на восстановление и с новыми силами возвращайтесь к работе.
Но если ваш ответ на эти вопросы будет отрицательным, то мотивации менять свою жизнь должно стать еще больше!

Ви повинні зрозуміти, що нікому в цьому житті нічого легко не дається, і в кожної людини, яка сама чогось досягла, на шляху до успіху були важкі, переломні моменти.
Успішних людей вирізняє те, що вони наполегливо йдуть до своєї цілі, незважаючи на труднощі. Вони не жаліються, не перекладають відповідальність на інших, вони впевнені у своїх силах, багато працюють і доводять свою справу до кінця. У них є мета, і вони роблять ВСЕ для її досягнення.

Вы должны понять, что никому в этой жизни ничего легко не дается, и у каждого человека, который сам чего-то достиг, на пути к успеху были тяжелые, переломные моменты.
Успешных людей отличает то, что они упорно идут к своей цели, несмотря на трудности. Они не жалуются, не переводят ответственность на других, они уверены в своих силах, много работают и доводят свое дело до конца. У них есть цель, и они делают ВСЁ для ее достижения.

Сформулюйте чітко свої бажання, цілі, мрії. I можете навіть зафіксувати їх на папері. Ви повинні твердо знати,  заради чого всі зусилля та старання!  І повірте, коли ваша мрія здійсниться, ви зрозумієте, що всі важкі робочі дні, недоспані ночі були недаремними.

Сформулируйте чётко свои желания, цели, мечты, и можете даже зафиксировать их на бумаге. Вы должны твердо знать, ради чего все усилия и старания! И поверьте, когда ваша мечта осуществится, вы поймете, что все тяжелые рабочие дни, бессонные ночи были не зря.

Я щиро бажаю кожному знайти справу свого життя, яка буде приносити колосальне задоволення!

Я искренне желаю каждому найти дело своей жизни, которое будет приносить колоссальное удовольствие!

Мої мрїї збуваються, і твої збудуться!

Мои мечты сбываются, и твои сбудутся!

Фото автора
Тетяна Барна
Website | + posts

Владелица бренда Fashionista

spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img