Бути собою. Від чого залежить наша енергетика/Быть собой. От чего зависит наша энергетика

Смотрите также

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Енергетика людини – це не щось міфічне чи магічне, це її душевний стан. Це те, що кожен може відчути, спілкуючись з людиною, а є такі енергетично сильні люди, що достатньо просто їх присутності, щоб це вiдчути.

Энергетика человека – это не что-то мифическое или магическое, это его душевное состояние. Это то, что каждый может почувствовать, общаясь с человеком. А есть такие энергетически сильные люди, что достаточно просто их присутствия, чтобы это почувствовать.

Я умовно поділяю її на позитивну і негативну, розрізняю суто по власних відчуттях. Чи  помічали ви, що після спілкування з одними людьми ви заряджені, а з іншими – як лимонний фреш? Тому так важливо розуміти і відчувати себе, тільки так ви зможете зрозуміти власну силу, коли навчитесь слухати себе, знати, що наповнює, а що спустошує. Це дуже корисний навик, адже тільки так розумієш,  яке заняття приносить наповнення, які люди ваші, від яких дрібниць ви кайфуєте.

Я условно разделяю её на положительную и отрицательную, различаю по собственным ощущениям. Замечали ли вы, что после общения с одними людьми вы заряжены, а с другими – как лимонный фреш? Поэтому так важно понимать и чувствовать себя. Только так вы сможете понять собственную силу, когда научитесь слушать себя, знать, что наполняет, а что опустошает. Это очень полезный навык, ведь только так понимаешь какое занятие приносит наполнение, которые люди ваши, от каких мелочей вы кайфуете.

Я стала це усвідомлювати, тому стараюсь проводити більше часу з людьми, які мене заряджають, причому це можуть бути не лише знайомі, а й знаменитості, концерти, шоу, фільми, навіть книжки, бо у все, що робить людина, навіть такі елементарні речі, як їжа чи прибирання, вона вкладає свою енергію.

Я стала это понимать, поэтому стараюсь проводить больше времени с людьми, которые меня заряжают, причем это могут быть не только знакомые, но и знаменитости, концерты, шоу, фильмы, даже книги, потому что во все, что делает человек, даже такие элементарные вещи, как еда или уборка, он вкладывает свою энергию.

Фото Наталі Орел

Настрій, в більшості своїй, похідна душевного стану кожного з нас. Для мене це стало відкриттям, бо колись я була переконана, що він залежить суто від зовнішніх обставин. Але в процесі відновлення себе після апатії я усвідомила, що все в нашому житті – відображення нашого внутрішнього світу, і практично нічого не залежить від обставин.

Настроение в большинстве своем производная душевного состояния. Для меня это стало открытием, потому что когда-то я была убеждена, что оно зависит сугубо от внешних обстоятельств. Но в процессе восстановления себя после апатии я осознала, что все в нашей жизни – отражение нашего внутреннего мира, и практически ничего не зависит от обстоятельств.

Доречі, з точки зору артиста можу сказати, що глядачі дуже відчувають твій настрій, при чому не важливо – це 10 чи 10 000 осіб.  Я переконуюсь в цьому на кожному виступі, а особливо це помітила, коли стала працювати на святкуваннях. I, що цікаво, настрій гостей і винуватців свята також відчуваю.

Кстати, с точки зрения артиста могу сказать, что зрители очень чувствуют твоё настроение. Причем не важно – это 10 или 10 000 человек. Я убеждаюсь в этом на каждом выступлении. А особенно заметила, когда стала работать на праздниках. И, что интересно, настроение гостей и виновников торжества также чувствую я.

Від чого залежить енергетика кожного? Від вашої внутрішньої наповненості. Якщо ви щасливі, у вас порядок в думках, усвідомлення світу і свого життя, наповнення безумовною любов’ю, то це відчувається усіма навколо і відбивається вам з подвійною силою. Коли я була, наприклад, бурчунка, нічим не цікавилась, нічого не хотілось, а ще при цьому жила чужим життям і негативно сприймала навіть банальні речі, то і люди навколо відчували це і, звісно, по мінімуму спілкувались зi мною. При чому це з’їдало і мене саму також.

От чего зависит энергетика каждого? От вашей внутренней наполненности. Если вы счастливы, у вас есть порядок в мыслях, осознание мира и своей жизни, наполнение безусловной любовью, то это чувствуется всеми вокруг и отражается вам с удвоенной силой. Когда я была, например, бурчунка, ничем не интересовалась, ничего не хотелось, а еще при этом жила чужой жизнью и негативно воспринимала даже банальные вещи, то и люди вокруг чувствовали это и, конечно, по минимуму общались со мной. Причем это съедало и меня саму тоже.

Фото Наталі Орел

Дуже крута виходить синергія  людей, які заряджають один одного, особливо, коли вони часто разом (кохані, сім’я, друзі, колеги). Вони підсилюють один одного, і зробити будь що стає легше, і з’являється більше сили.

Очень крутая создается синергия людей, которые заряжают друг друга, особенно, когда они часто вместе (любимые, семья, друзья, коллеги). Они усиливают друг друга, и делать что-то становится легче, появляется больше силы.

Це все присутнє у житті кожної людини. Просто є ті, хто цього не помічає, але є і ті, хто бачить та аналізує.

Это все присутствует в жизни каждого человека. Просто есть те, кто этого не замечает, но есть и те, кто видит и анализирует.

Важливо бути собою, не грати якісь ролі, щоб здаватись краще, бути собою з усіма своїми справжніми мінусами і сильними сторонами. Тільки так можливо знайти справді «своє». Коли ти сам справжній… Найбільше виснажує, коли ти не живеш, не проживаєш кожну мить.

Важно быть собой, не играть какие-то роли, чтобы казаться лучше. Гораздо лучше быть собой, со всеми своими настоящими минусами и сильными сторонами. Только так можно найти действительно «свое», когда ты настоящий… Больше всего истощает, когда не живешь, не проживаешь  каждое своё мгновение.

У всіх людей  існує власний поток енергії. Ми її витрачаємо, але маємо і “заправлятися”, щоб мати сили жити. Так от, проживання чужого життя, вигадані ролі, багато брехні, намагання сподобатись, догодити – це все виснажує значно більше, ніж якщо б ви жили власним життям. Тому, коли ми не притворяємось, а живемо в моменті – це нас заряджає. I чим більше ми живемо в моменті, тим сильніший в нас заряд. I це дуже відчувається усіма навколо, а, головне, нами самими. У таких людей особлива енергетика.

У каждого человека есть поток энергии. Мы постоянно её тратим, но должны и “заправляться”, чтобы были силы жить. Так вот, проживание чужой жизни, выдуманные роли, много лжи, стремление понравиться, угодить – это все истощает значительно больше, чем  если бы вы жили собственной жизнью. Потому что если мы не притворяемся, а живем в моменте – это нас заряжает. И чем больше мы живем в моменте, тем сильнее заряд. И это очень чувствуется всеми вокруг, а, главное, нами самими. У таких людей особая энергетика.

Уляна Степаненко
Coffee Time journal | + posts

Розробник Coffee time journal, амбасадор CTJ в Україні, журналіст "Міжнародної асоціації журналістів в Україні та ЄС", інтерв`юер, вокаліст, мікроблогер, засновник Громадської організації, громадський діяч.

spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img